Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 3. oktober 2012 - Actavis Group PTC EHF og Actavis UK Ltd mod Sanofi

(Sag C-443/12)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Actavis Group PTC EHF og Actavis UK Ltd

Sagsøgt: Sanofi

Intervenient: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Præjudicielle spørgsmål

Hvilke kriterier afgør, om "produktet er beskyttet ved et grundpatent, der er i kraft" i henhold til artikel 3, litra a), i forordning nr. 469/2009/EF  (herefter "forordningen")?

Såfremt flere produkter er beskyttet ved et grundpatent, der er i kraft, er forordningen og navnlig artikel 3, litra c), da til hinder for, at der kan udstedes et certifikat for hvert af de beskyttede produkter til patenthaveren?

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6.5.2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EUT L 152, s. 1).