Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 3.10.2012 - Actavis Group PTC EHF ja Actavis UK Ltd v. Sanofi

(Asia C-443/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (Chancery Division)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Actavis Group PTC EHF ja Actavis UK Ltd

Vastaaja: Sanofi

Muu osapuoli: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Ennakkoratkaisukysymykset

Minkä kriteerien perusteella päätetään, suojaako tuotetta voimassa oleva peruspatentti asetuksen N:o 469/2009/EY (jäljempänä asetus) 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

Ovatko asetus ja erityisesti sen 3 artiklan c alakohta esteenä sille, että patentinhaltijalle myönnetään kutakin suojattua tuotetta koskeva lisäsuojatodistus, jos voimassa oleva peruspatentti suojaa useita tuotteita?

____________

1 - Lääkkeiden lisäsuojatodistuksista 6.5.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009 (EUVL L 152, s. 1)