Language of document :

A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2012. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd kontra Sanofi

(C-443/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Alperes: Sanofi

További fél: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Milyen szempontok alapján lehet eldönteni, hogy "a termék hatályos alapszabadalom oltalma alatt áll" a 469/2009/EK rendelet 3. cikkének a) pontja esetében?

Egy olyan helyzetben, amikor több termék áll hatályos alapszabadalom oltalma alatt, a rendelet, különösen 3. cikkének c) pontja kizárja-e azt, hogy a jogosult számára minden egyes oltalom alatt álló termék esetében tanúsítványt bocsássanak ki?

____________

1 - A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (kodifikált változat) (HL 2009. L 152., 1.)