Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice, Chancery Division (Verenigd Koninkrijk) op 3 oktober 2012 - Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(Zaak C-443/12)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court of Justice, Chancery Division

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Verwerende partij: Sanofi

Derde partij: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Prejudiciële vragen

Wat zijn de criteria voor de beslissing of "het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi" in artikel 3, sub a, van verordening 469/2009/EG?

Staat de verordening, en met name artikel 3, sub c, er in een situatie waarin meerdere producten worden beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi aan in de weg dat voor elk van de beschermde producten een certificaat wordt afgegeven aan een octrooihouder?

____________

1 - Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (PB L 152, blz. 1).