Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 3 octombrie 2012 - Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(Cauza C-443/12)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Chancery Division)

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Pârâtă: Sanofi

Intervenientă: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Întrebările preliminare

Care sunt criteriile în funcție de care se stabilește dacă "produsul este protejat de un brevet de bază în vigoare" în sensul articolui 3 litera (a) din Regulamentul nr. 469/2009/CE (denumit în continuare "regulamentul")?

În cazul în care mai multe produse sunt protejate de un brevet de bază în vigoare, regulamentul menționat și în special articolul 3 litera (c) din acesta se opune ca titularului brevetului să i se acorde câte un certificat pentru fiecare dintre produsele protejate?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (JO L 152, p. 1).