Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 3. oktobra 2012 - Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd proti Sanofi

(Zadeva C-443/12)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Tožena stranka: Sanofi

Intervenientka: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Vprašanji za predhodno odločanje

Katera so merila za odločitev, ali je "izdelek varovan z veljavnim osnovnim patentom" v smislu člena 3(a) Uredbe št. 469/2009/ES (v nadaljevanju: Uredba)?

Ali Uredba, zlasti njen člen 3(c), v primeru, v katerem je več izdelkov varovanih z veljavnim osnovnim patentom, nasprotuje temu, da se imetniku patenta izda certifikat za vsakega od varovanih izdelkov?

____________

1 - Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L 152, str. 1).