Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Rakousko) dne 7. srpna 2013 – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH v. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Věc C-443/13)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Účastníci původního řízení

Žalované a navrhovatelky v odvolacím řízení: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Žalobkyně a odpůrkyně v odvolacím řízení: : Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Předběžné otázky

Má být článek 1 nařízení (ES) č. 1086/20111 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, chápán tak, že čerstvé drůbeží maso musí ve všech stádiích distribuce splňovat mikrobilogické kritérium uvedené v příloze I první kapitole, bodě 1.28 nařízení (ES) č. 2073/20052 ?

Spadají pod režim nařízení (ES) č. 2073/2005 v plném rozsahu i provozovatelé potravinářských podniků, kteří působí na úrovni distribuce potravin?

Musí být mikrobiologické kritérium uvedené v příloze I první kapitole, bodě 1.28 nařízení (ES) č. 2073/2005 dodržováno také na všech úrovních distribuce provozovateli potravinářských podniků, kteří se nepodílejí na výrobě (výlučně úroveň distribuce)?