Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austria) 7. augustil 2013 – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH versus Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(kohtuasi C-443/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja apellatsioonkaebuse esitaja: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Kaebaja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EÜ) nr 1086/20111 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2073/2005, artiklit 1 tuleb tõlgendada nii, et värske kodulinnuliha peab vastama määruse (EÜ) nr 2073/20052 I lisa 1. peatüki real 1.28 esitatud mikrobioloogilisele kriteeriumile kõikidel turustamise etappidel?

2.    Kas määruses (EÜ) nr 2073/2005 sätestatud kord laieneb täies ulatuses ka toidukäitlejatele, kes tegutsevad toiduainete turustamise tasandil?

3.    Kas määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisa 1. peatüki real 1.28 esitatud mikrobioloogilist kriteeriumi peavad kõikidel turustamise etappidel täitma ka toidukäitlejad, kes ei osale tootmises (kes tegutsevad üksnes turustamise tasandil)?

____________

____________

1 Komisjoni 27. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1086/2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2160/2003 II lisa ja komisjoni määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisa seoses värskes kodulinnulihas esineva salmonellaga; ELT L 281, lk 7.

2 Komisjoni 15. novembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta; ELT L 338, lk 1.