Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. kolovoza 2013. uputio Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austrija) – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH protiv Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Predmet C-433/13)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Tuženik: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. Uredbe (EZ) br. 1086/20111 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 tumačiti tako da svježe meso peradi mora zadovoljavati mikrobiološki kriterij naveden u retku 1.28. poglavlja 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2073/20052 u svim fazama distribucije?

Jesu li subjekti u poslovanju s hranom koji se bave tom djelatnošću u fazi distribucije u potpunosti obuhvaćeni uređenjem Uredbe (EZ) br. 2073/2005?

Moraju li subjekti u poslovanju s hranom koji nisu uključeni u proizvodnju (nego isključivo u distribuciju) također poštivati mikrobiološki kriterij naveden u retku 1.28. poglavlja 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2073/2005 u svim fazama distribucije?