Language of document :

2013 m. rugpjūčio 7 d. Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH prieš Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Byla C-443/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovės ir apeliantės: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Ieškovė ir atsakovė apeliaciniame procese: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 1086/20111 , kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005, 1 straipsnį reikia suprasti taip, kad šviežia naminių paukščių mėsa Reglamento (EB) Nr. 2073/20052 I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutėje nustatytą mikrobiologinį kriterijų turi atitikti visose platinimo stadijose?

2.    Ar Reglamente (EB) Nr. 2073/2005 nustatyta tvarka visiškai taikoma maisto produktų platinimo etape veikiantiems maisto verslo operatoriams?

3.    Ar gamyboje nedalyvaujantys (tik platinimo etape veikiantys) maisto verslo operatoriai taip pat turi laikytis Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutėje nustatyto mikrobiologinio kriterijaus visuose platinimo etapuose?