Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Avstrija) 7. avgusta 2013 – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH proti Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Zadeva C-443/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 1 Uredbe (EU) št. 1086/20111 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 razlagati tako, da mora sveže perutninsko meso v vseh fazah distribucije izpolnjevati mikrobiološko merilo iz poglavja 1, vrstica 1.28, Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005? 2

2.    Ali se ureditev iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 v celoti uporabi tudi za nosilce živilske dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v fazi distribucije živil?

3.    Ali morajo nosilci živilske dejavnosti (razen v fazi distribucije), ki pri proizvodnji niso bili udeleženi, mikrobiološko merilo iz poglavja 1, vrstica 1.28, Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 upoštevati tudi v vseh fazah distribucije?