Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (High Court of Justice [Chancery Division] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd kontra Sanofi

(C-443/12. sz. ügy)1

(Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – Kiegészítő oltalmi tanúsítvány – 469/2009/EK rendelet – 3. cikk – E tanúsítvány megszerzésének feltételei – Két, részben vagy teljesen ugyanazon hatóanyagot tartalmazó gyógyszer egymást követő forgalomba hozatala – Hatóanyagok kombinációja, amelyek közül az egyiket egyetlen hatóanyagot tartalmazó gyógyszer formájában már fogalmazták – Több tanúsítvány megszerzésének lehetősége ugyanazon szabadalom és két forgalombahozatali engedély alapján)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Alperes: Sanofi

a Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC részvételével

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Justice (Chancery Division) – A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 152., 1. o.) 3. cikke a) és c) pontjának értelmezése – A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszerzésének feltételei – A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma – Feltételek – Hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló gyógyszerek esetén minden gyógyszer tekintetében kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadásának lehetősége.

Rendelkező rész

Az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között, amikor valamely új hatóanyagot oltalomban részesítő szabadalom és e hatóanyagot egyedüli hatóanyagként tartalmazó gyógyszer forgalombahozatali engedélye alapján e szabadalom jogosultja már kapott kiegészítő oltalmi tanúsítványt erre a hatóanyagra vonatkozóan, amely lehetővé teszi számára, hogy fellépjen az említett hatóanyag önmagában vagy más hatóanyagokkal kombinációban való alkalmazásával szemben, a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy ugyanezen szabadalom, azonban az említett hatóanyagot egy másik hatóanyaggal kombinációban tartalmazó másik gyógyszer forgalombahozatali engedélye alapján – amely utóbbi hatóanyagot önmagában nem részesíti oltalomban az említett szabadalom – ugyanezen szabadalom jogosultja második kiegészítő oltalmi tanúsítványt szerezzen e hatóanyag-kombinációra vonatkozóan.

____________

1 HL C 389., 2012.12.15.