Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (Chancery Division) - Regatul Unit) – Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(Cauza C-443/12)1

(Medicamente de uz uman – Certificat suplimentar de protecție – Regulamentul (CE) nr. 469/2009 – Articolul 3 – Condiții de obținere a acestui certificat – Introduceri pe piață succesive a două medicamente care conțin, în parte sau în totalitate, același principiu activ – Compoziție de principii active dintre care unul a fost deja comercializat sub forma unui medicament cu principiu activ unic – Posibilitatea de a obține mai multe certificate pornind de la același brevet și de la două autorizații de introducere pe piață)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Chancery Division)

Părțile din procedura principală

Reclamante: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Pârâtă: Sanofi

Cu participarea: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Obiectul

Cerere de decizie preliminară – High Court of Justice (Chancery Division) – Interpretarea articolului 3 literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (JO L 152, p. 1) – Condiții de obținere a certificatului suplimentar de protecție – Noțiunea „produs protejat de un brevet de bază în vigoare” – Criterii – Posibilitatea de a acorda certificatul pentru fiecare medicament în cazul unui brevet care acoperă mai multe medicamente

Dispozitivul

În împrejurări precum cele din litigiul principal, în care, în temeiul unui brevet care protejează un principiu activ novator și al unei autorizații de introducere pe piață a unui medicament care îl conține ca principiu activ unic, titularul acestui brevet a obținut deja, pentru acest principiu activ, un certificat suplimentar de protecție care îi permite să se opună utilizării principiului activ menționat singur sau în combinație cu alte principii active, articolul 3 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente trebuie interpretat în sensul că se opune ca, în temeiul aceluiași brevet, dar al unei autorizații de introducere pe piață ulterioare a unui medicament diferit care conține principiul activ menționat în compoziție cu un alt principiu activ, care nu este, ca atare, protejat de brevetul menționat, titularul respectivului brevet să obțină un al doilea certificat suplimentar de protecție privind această compoziție de principii active.

____________

1     JO C 389, 15.12.2012.