Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Kohtuasi C‑443/12

Actavis Group PTC EHF

ja

Actavis UK Ltd

versus

Sanofi

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court))

Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Täiendava kaitse tunnistus – Määrus (EÜ) nr 469/2009 – Artikkel 3 – Tunnistuse saamise tingimused – Kahe osaliselt või täilikult sama toimeainet sisaldava ravimi järjestikune turuleviimine – Kombinatsioon kahest toimeainest, millest üht on juba müüdud ühe toimeainega ravimi kujul – Võimalus saada sama patendi ja kahe müügiloa alusel mitu tunnistust

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 12. detsember 2013

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Ühtsed õigusaktid – Tööstus- ja kaubandusomand – Patendiõigus – Ravimite täiendava kaitse tunnistus – Saamise tingimused – Patent, mis kaitseb üksnes uudset toimeainet – Kahe osaliselt või täilikult seda toimeainet sisaldava ravimi järjestikune turuleviimine – Täiendava kaitse tunnistus, mis on antud ainult seda toimeainet sisaldavale ravimile – Taotlus saada täiendava kaitse tunnistus ravimile, mis sisaldab seda toimeainet kombinatsioonis teise toimeainega, mida patent ei kaitse – Lubamatus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 469/2009, artikli 3 punkt c)

2.        Õigusaktide ühtlustamine – Ühtsed õigusaktid – Tööstus- ja kaubandusomand – Patendiõigus – Ravimite täiendava kaitse tunnistus – Eesmärk

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 469/2009)

1.        Määruse nr 469/2009 (ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta) artikli 3 punkti c tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui uudset toimeainet kaitsva patendi ja seda ainet ainsa toimeainena sisaldava ravimi müügiloa omanik, kes on juba saanud sellele toimeainele täiendava kaitse tunnistuse, millele ta saab tugineda, et takistada selle toimeaine kasutamist eraldi või kombinatsioonis teiste toimeainetega, saab –, tuginedes küll samale patendile, aga ka uuemale müügiloale, mis on antud erinevale ravimile (mis sisaldab sama toimeainet kombinatsioonis muu toimeainega, mida patent sellisena ei kaitse) – nimetatud toimeainete kombinatsioonile teise täiendava kaitse tunnistuse.

Nimelt ei saa selle määruse artikli 3 punkti c kohaldamisel lubada, et kehtiva aluspatendi omanik võiks saada uue pikema kehtivusajaga täiendava kaitse tunnistuse iga kord, kui ta laseb liikmesriigi turule ravimi, mis sisaldab ühelt poolt aluspatendiga kaitstud toimeainet, mis kujutab keskset leiutustegevuse tulemust, ja teist toimeainet, mis ei ole nimetatud patendi alusel sellisena kaitstud.

(vt punktid 30, 43 ja resolutsioon)

2.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 31, 40 ja 41)