Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

C‑443/12. sz. ügy

Actavis Group PTC EHF
és

Actavis UK Ltd

kontra

Sanofi

(a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) [Egyesült Királyság] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – Kiegészítő oltalmi tanúsítvány – 469/2009/EK rendelet – 3. cikk – E tanúsítvány megszerzésének feltételei – Két, részben vagy teljesen ugyanazon hatóanyagot tartalmazó gyógyszer egymást követő forgalomba hozatala – Hatóanyagok kombinációja, amelyek közül az egyiket egyetlen hatóanyagot tartalmazó gyógyszer formájában már fogalmazták – Több tanúsítvány megszerzésének lehetősége ugyanazon szabadalom és két forgalombahozatali engedély alapján”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2013. december 12.

1.        Jogszabályok közelítése – Egységes jogszabályok – Ipari és kereskedelmi tulajdon – Szabadalmi jog – Gyógyszerekre kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány – A megadás feltételei – Új hatóanyagot oltalomban részesítő szabadalom – Két, részben vagy teljesen ugyanazon hatóanyagot tartalmazó gyógyszer egymást követő forgalomba hozatala – Kizárólag e hatóanyagot tartalmazó gyógyszer kiegészítő oltalmi tanúsítványa – E hatóanyagot egy másik, szabadalmi oltalom alatt nem álló hatóanyag kombinációjával együttesen tartalmazó gyógyszer vonatkozásában kért tanúsítvány – Megengedhetetlenség

(469/2009 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 3. cikk, c) pont)

2.        Jogszabályok közelítése – Egységes jogszabályok – Ipari és kereskedelmi tulajdon – Szabadalmi jog – Gyógyszerekre kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány – Célkitűzés

(469/2009 európai parlamenti és tanácsi rendelet)

1.        A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009 rendelet 3. cikkének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy valamely új hatóanyagot oltalomban részesítő szabadalom és e hatóanyagot egyedüli hatóanyagként tartalmazó gyógyszer forgalombahozatali engedélye alapján e szabadalom jogosultja, aki már kapott kiegészítő oltalmi tanúsítványt erre a hatóanyagra vonatkozóan, amely lehetővé teszi számára, hogy fellépjen az említett hatóanyag önmagában vagy más hatóanyagokkal kombinációban való alkalmazásával szemben ugyanezen szabadalom, azonban az említett hatóanyagot egy másik hatóanyaggal kombinációban tartalmazó másik gyógyszer forgalombahozatali engedélye alapján – amely utóbbi hatóanyagot önmagában nem részesíti oltalomban az említett szabadalom –második kiegészítő oltalmi tanúsítványt szerezzen e hatóanyag‑kombinációra vonatkozóan.

Ugyanis az említett rendelet 3. cikke c) pontjának alkalmazása céljából nem engedhető meg, hogy valamely érvényes alapszabadalom jogosultja új, esetlegesen hosszabb időtartamra érvényes tanúsítványt szerezhessen minden egyes alkalommal, amikor valamely tagállamban forgalomba hozza egyfelől az alapszabadalmában önmagában oltalomban részesített, és e szabadalomban központi újító szerepet betöltő hatóanyagot, másfelől az említett szabadalom által önmagában oltalomban nem részesített hatóanyagot együttesen tartalmazó gyógyszert.

(vö. 30., 43. pont és a rendelkező rész)

2.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 31., 40., 41. pont)