Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Byla C‑443/12

Actavis Group PTC EHF
ir

Actavis UK Ltd

prieš

Sanofi

(High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Žmonėms skirti vaistai – Papildomos apsaugos liudijimas – Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 – 3 straipsnis – Šio liudijimo gavimo sąlygos – Dviejų vaistų, kuriuos visiškai arba iš dalies sudaro ta pati veiklioji sudedamoji dalis, pateikimas į rinką vienas po kito – Veikliųjų sudedamųjų dalių, iš kurių viena jau buvo prekiauta kaip vaistu, kuriame yra vienintelė veiklioji sudedamoji dalis, derinys – Galimybė gauti kelis liudijimus remiantis tuo pačiu patentu ir dviem leidimais pateikti į rinką“

Santrauka – 2013 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Vienodi teisės aktai – Pramoninė ir komercinė nuosavybė – Patentų teisė – Papildomas medicinos produktų apsaugos liudijimas – Išdavimo sąlygos – Patentas, saugantis tik naują veikliąją sudedamąją dalį – Dviejų vaistų, kuriuos visiškai arba iš dalies sudaro ta pati veiklioji sudedamoji dalis, pateikimas į rinką vienas po kito – Papildomas apsaugos liudijimas, išduotas vaistui, kuriame yra tik ši veiklioji sudedamoji dalis – Liudijimo paraiška dėl vaisto, kuriame yra ši veiklioji sudedamoji dalis kartu su kita veikliąja sudedamąja dalimi, kuri nėra apsaugota patentu – Nepriimtinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 469/2009 3 straipsnio c punktas)

2.        Teisės aktų derinimas – Vienodi teisės aktai – Pramoninė ir komercinė nuosavybė – Patentų teisė – Papildomas medicinos produktų apsaugos liudijimas – Tikslas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 469/2009)

1.        Kai, remiantis patentu, apsaugančiu naują veikliąją sudedamąją dalį, ir leidimu pateikti į rinką vaistą, kuriame ji yra vienintelė veiklioji sudedamoji dalis, šio patento savininkas jau gavo šios veikliosios sudedamosios dalies papildomos apsaugos liudijimą, Reglamento Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo 3 straipsnio c punktas turi būti aiškinamas taip, kad juo, remiantis tuo pačiu patentu, tačiau vėlesniu leidimu pateikti į rinką skirtingą vaistą, kuriame yra minėta veiklioji sudedamoji dalis kartu su kita veikliąja sudedamąja dalimi, kuri pati nėra apsaugota minėto patento, draudžiama to paties patento savininkui išduoti antrą papildomos apsaugos liudijimą dėl šio veikliųjų sudedamųjų dalių derinio.

Iš tiesų, taikant minėto reglamento 3 straipsnio c punktą negalima pripažinti, kad galiojančio pagrindinio patento savininkas gali gauti naują papildomos apsaugos liudijimą, kurio galiojimo trukmė galbūt ilgesnė, kai kiekvieną kartą jis pateikia į valstybės narės rinką vaistą, kuriame, viena vertus, yra veiklioji sudedamoji dalis, kuri yra pati apsaugota jo pagrindinio patento ir kuri pagal šį patentą ir yra išradimo lygio, ir, kita vertus, kita veiklioji sudedamoji dalis, kuri pati nėra apsaugota minėto patento.

(žr. 30, 43 punktus ir rezoliucinę dalį)

2.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 31, 40, 41 punktus)