Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Cauza C‑443/12

Actavis Group PTC EHF

și

Actavis UK Ltd

împotriva

Sanofi

[cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)]

„Medicamente de uz uman – Certificat suplimentar de protecție – Regulamentul (CE) nr. 469/2009 – Articolul 3 – Condiții de obținere a acestui certificat – Introduceri pe piață succesive a două medicamente care conțin, în parte sau în totalitate, același principiu activ – Compoziție de principii active dintre care unul a fost deja comercializat sub forma unui medicament cu principiu activ unic – Posibilitatea de a obține mai multe certificate pornind de la același brevet și de la două autorizații de introducere pe piață”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 decembrie 2013

1.        Apropierea legislațiilor – Legislații uniforme – Proprietate industrială și comercială – Drept asupra brevetului – Certificat suplimentar de protecție pentru medicamente – Condiții de acordare – Brevet care protejează un singur principiu activ novator – Introduceri pe piață succesive a două medicamente care conțin, în parte sau în totalitate, respectivul principiu activ – Certificat suplimentar de protecție eliberat pentru medicamentul care conține numai acest principiu activ – Cerere de acordare a unui certificat care privește medicamentul ce conține acest principiu activ în compoziție cu un alt principiu activ care nu este protejat de brevet – Inadmisibilitate

[Regulamentul nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 3 lit. (c)]

2.        Apropierea legislațiilor – Legislații uniforme – Proprietate industrială și comercială – Drept asupra brevetului – Certificat suplimentar de protecție pentru medicamente – Obiectiv

(Regulamentul nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului)

1.        Articolul 3 litera (c) din Regulamentul nr. 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unui brevet care protejează un principiu activ novator și al unei autorizații de introducere pe piață a unui medicament care îl conține ca principiu activ unic, care a obținut deja, pentru acest principiu activ, un certificat suplimentar de protecție care îi permite să se opună utilizării principiului activ menționat singur sau în combinație cu alte principii active, să obțină, în temeiul aceluiași brevet, dar al unei autorizații de introducere pe piață ulterioare a unui medicament diferit care conține principiul activ menționat în compoziție cu un alt principiu activ, care nu este, ca atare, protejat de brevetul menționat, un al doilea certificat suplimentar de protecție privind această compoziție de principii active.

Astfel, în vederea aplicării articolului 3 litera (c) din regulamentul menționat, nu se poate admite ca titularul unui brevet de bază în vigoare să poată obține un nou certificat suplimentar de protecție pentru medicamente, însoțit eventual de o durată de validitate mai întinsă, de fiecare dată când introduce pe piața unui stat membru un medicament care conține, pe de o parte, principiul activ, protejat ca atare de brevetul său de bază și care constituie activitatea inventivă centrală a acestui brevet, și, pe de altă parte, un alt principiu activ, care nu este protejat ca atare de brevetul menționat.

(a se vedea punctele 30 și 43 și dispozitivul)

2.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 31, 40 și 41)