Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2014. november 13-i ítélete (az Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ute Reindl, az MPREIS Warenvertriebs GmbH büntetőjogi felelősséggel rendelkező képviselője kontra Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(C-443/13. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az állat-egészségügyi jogszabályok közelítése – 2073/2005/EK rendelet – I. melléklet – Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumai – Friss baromfihúsban előforduló szalmonella – A mikrobiológiai kritériumoknak a forgalmazás szakaszában megállapított megsértése – A kizárólag a forgalmazás szakaszában részt vevő élelmiszer-ipari vállalkozót büntető nemzeti jogszabály – Összhang az uniós joggal – A szankció hatékony, visszatartó és arányos jellege)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Az alapeljárás felei

Felperes: Ute Reindl, az MPREIS Warenvertriebs GmbH büntetőjogi felelősséggel rendelkező képviselője

Alperes: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Rendelkező rész

A 2011. október 27-i 1086/2011/EU bizottsági rendelettel módosított, a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete E. részének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet I. mellékletében felsorolt állatállományokból származó friss baromfihúsnak a forgalmazás valamennyi szakaszában – beleértve a kiskereskedelmet is – meg kell felelnie az 1086/2011 rendelettel módosított, az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet I. melléklete 1. fejezetének 1.28. sorában meghatározott mikrobiológiai kritériumnak.

Az uniós jogot és különösen az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, továbbá a 2073/2005 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti jogszabály, amely az 1086/2011 rendelettel módosított 2073/2005 rendelet I. melléklete 1. fejezetének 1.28. sorában meghatározott mikrobiológiai kritérium megsértése miatt valamely élelmiszer forgalomba hozataláért az olyan élelmiszer-ipari vállalkozót rendeli büntetni, akinek tevékenysége kizárólag a forgalmazás szakaszára terjed ki. A nemzeti bíróság feladata, hogy értékelje, hogy az alapügyben szóban forgó szankció megfelel-e a 178/2002 rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében meghatározott arányosság elvének.

____________

1 HL C 344., 2013.11.23.