Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol - Austria) – Ute Reindl, reprezentant responsabil din punct de vedere penal al MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Cauza C-443/13)1

(Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor în domeniul sănătății animale – Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 – Anexa I – Criterii microbiologice aplicabile produselor alimentare – Salmonela în carnea proaspătă de pasăre – Nerespectare a criteriilor microbiologice constatată în etapa distribuției – Reglementare națională care sancționează un operator din sectorul alimentar care intervine doar în etapa vânzării cu amănuntul – Conformitate cu dreptul Uniunii – Caracterul efectiv, disuasiv și proporțional al sancțiunii)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ute Reindl, reprezentant responsabil din punct de vedere penal al MPREIS Warenvertriebs GmbH

Pârâtă: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Dispozitivul

Punctul 1 din partea E din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1086/2011 al Comisiei din 27 octombrie 2011, trebuie interpretat în sensul că carnea proaspătă de pasăre care provine de la populațiile animale enumerate în anexa I la acest regulament trebuie să îndeplinească criteriul microbiologic menționat la rândul 1.28 din capitolul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, în toate stadiile de distribuție, inclusiv în cel al vânzării cu amănuntul.

Dreptul Uniunii, în special Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare și Regulamentul nr. 2073/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, trebuie interpretat în sensul că nu se opune, în principiu, unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care sancționează un operator din sectorul alimentar, ale cărui activități se situează exclusiv în etapa distribuției pentru introducerea pe piață a unui produs alimentar, ca urmare a nerespectării criteriului microbiologic menționat la rândul 1.28 din capitolul 1 din anexa I la Regulamentul nr. 2073/2005. Revine instanței naționale sarcina de a aprecia dacă sancțiunea în discuție în litigiul principal corespunde principiului proporționalității menționat la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

____________

1     JO C 344, 23.11.2013.