Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Predmet C‑443/13

Ute Reindl

protiv

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(zahtjev za prethodnu odluku

koji je podnio Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava u području zdravlja životinja – Uredba (EZ) br. 2073/2005 – Prilog I. – Mikrobiološki kriteriji za hranu – Salmonela u svježem mesu peradi – Nepoštovanje mikrobioloških kriterija utvrđeno na razini distribucije – Nacionalni propisi koji kažnjavaju subjekta u poslovanju s hranom aktivnog isključivo na razini maloprodaje – Usklađenost s pravom Unije – Učinkovitost, odvraćajuća narav i proporcionalnost sankcije“

Sažetak – Presuda Suda (četvrto vijeće) od 13. studenoga 2014.

1.        Poljoprivreda – Usklađivanje zakonodavstava u području zdravlja životinja – Svježe meso peradi – Kontrola salmonele i drugih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom – Obveza poštovanja mikrobioloških kriterija za hranu – Opseg

(Uredba br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena Uredbom br. 1086/2011, Prilog II. dio E t. 1.; Uredba Komisije br. 2073/2005, kako je izmijenjena Uredbom br. 1086/2011, uv. izj. 1. i Prilog I. pogl. 1. redak 1.28.)

2.        Poljoprivreda – Usklađivanje zakonodavstava u području zdravlja životinja – Svježe meso peradi – Kontrola salmonele i drugih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom – Obveza poštovanja mikrobioloških kriterija za hranu – Nacionalni propisi koji kažnjavaju subjekta u poslovanju s hranom aktivnog isključivo na razini maloprodaje – Dopuštenost – Uvjet – Proporcionalnost sankcije – Ocjena nacionalnog suca

(Uredba br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 17. st. 2.; Uredba Komisije br. 2073/2005, kako je izmijenjena Uredbom br. 1086/2011, Prilog I. pogl. 1. redak 1.28.)

1.        Točku 1. dijela E Priloga II. Uredbi br. 2160/2003 o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom, kako je izmijenjena Uredbom br. 1086/2011, treba tumačiti na način da svježe meso peradi koje potječe od životinjskih populacija taksativno navedenih u Prilogu I. toj uredbi mora ispunjavati mikrobiološki kriterij naveden u retku 1.28. poglavlja 1. Priloga I. Uredbi br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu, kako je izmijenjena Uredbom br. 1086/2011, u svim stadijima distribucije, uključujući maloprodaju.

Naime, i da nije predviđeno da svježe meso peradi mora poštovati mikrobiološki kriterij u svim stadijima distribucije, uključujući maloprodaju, stavljanje na tržište hrane koja sadržava mikroorganizme u količinama koje predstavljaju neprihvatljiv rizik za javno zdravlje ugrozilo bi jedan od temeljnih ciljeva propisa o hrani: visoku razinu zaštite javnog zdravlja, na koju upućuje uvodna izjava 1. Uredbe br. 2073/2005.

(t. 28., 30. i t. 1. izreke)

2.        Pravo Unije, osobito Uredbu br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbu br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu, kako je izmijenjena Uredbom br. 1086/2011, treba tumačiti na način da se načelno ne protivi nacionalnom propisu koji zbog nepoštovanja mikrobiološkog kriterija navedenog u retku 1.28. poglavlja 1. Priloga I. Uredbi br. 2073/2005 kažnjava subjekta u poslovanju s hranom aktivnog isključivo na razini njezine distribucije s ciljem prodaje. Na nacionalnom je sucu da ocijeni usklađenost sankcije s načelom proporcionalnosti iz članka 17. stavka 2. Uredbe br. 178/2002.

U tom pogledu, ako sustav sankcija počiva na objektivnoj odgovornosti, on nije sam po sebi neproporcionalan u odnosu na željene ciljeve, kada može potaknuti osobe o kojima je riječ na poštovanje odredaba uredbe i kada ti ciljevi predstavljaju opći interes kojim je moguće opravdati uspostavu takvog sustava.

(t. 36., 37., 42., 44. i t. 2. izreke)