Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

C‑443/13. sz. ügy

Ute Reindl

kontra

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(az Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol [Ausztria] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az állat-egészségügyi jogszabályok közelítése – 2073/2005/EK rendelet – I. melléklet – Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumai – Friss baromfihúsban előforduló szalmonella – A mikrobiológiai kritériumoknak a forgalmazás szakaszában megállapított megsértése – A kizárólag a forgalmazás szakaszában részt vevő élelmiszer-ipari vállalkozót büntető nemzeti jogszabály – Összhang az uniós joggal – A szankció hatékony, visszatartó és arányos jellege”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2014. november 13.

1.        Mezőgazdaság – Az állat‑egészségügyi jogszabályok közelítése – Friss baromfihús – A szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzése – Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumai tiszteletben tartásának kötelezettsége – Terjedelem

(Az 1086/2011 rendelettel módosított 2160/2003 bizottsági rendelet, II. melléklet, E. rész, 1. pont; az 1086/2011 rendelettel módosított 2073/2005 bizottsági rendelet, (1) preambulumbekezdés és I. melléklet, I. fejezet, 1.28. sor)

2.        Mezőgazdaság – Az állat‑egészségügyi jogszabályok közelítése – Friss baromfihús – A szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzése – Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumai tiszteletben tartásának kötelezettsége – A kizárólag a forgalmazás szakaszában részt vevő élelmiszer-ipari vállalkozót büntető nemzeti szabályozás – Megengedhetőség – Feltétel – A szankció arányos jellege – A nemzeti bíróság általi értékelés

(178/2002 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 17. cikk, (2) bekezdés; az 1086/2011 rendelettel módosított 2073/2005 bizottsági rendelet, I. melléklet, I. fejezet, 1.28. sor)

1.        A 1086/2011 rendelettel módosított, a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis‑kórokozók ellenőrzéséről szóló 2160/2003 rendelet II. melléklete E. részének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet I. mellékletében felsorolt állatállományokból származó friss baromfihúsnak a forgalmazás valamennyi szakaszában – beleértve a kiskereskedelmet is – meg kell felelnie az 1086/2011 rendelettel módosított, az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005 rendelet I. melléklete 1. fejezetének 1.28. sorában meghatározott mikrobiológiai kritériumnak.

Ugyanis az élelmiszerjog egyik alapvető célját, azaz az emberi egészség magas szintű védelmét – amelyre a 2073/2005 rendelet (1) preambulumbekezdése utal – érintené hátrányosan azon előírás hiánya, hogy a friss baromfihúsnak a forgalmazás valamennyi szakaszában – beleértve a kiskereskedelmet is – meg kell felelnie az említett mikrobiológiai kritériumnak, mivel így olyan élelmiszereket hoznának forgalomba, amelyek mikroorganizmusokat tartalmaznak olyan mennyiségben, amely elfogadhatatlan mértékű kockázatot jelent az emberi egészségre.

(vö. 28., 30. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        Az uniós jogot, és különösen az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer‑biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer‑biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002 rendeletet, továbbá az 1086/2011 rendelettel módosított, az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti jogszabály, amely az 1086/2011 rendelettel módosított 2073/2005 rendelet I. melléklete 1. fejezetének 1.28. sorában meghatározott mikrobiológiai kritérium megsértése miatt valamely élelmiszer forgalomba hozataláért az olyan élelmiszer‑ipari vállalkozót rendeli büntetni, akinek tevékenysége kizárólag a forgalmazás szakaszára terjed ki. A nemzeti bíróság feladata, hogy értékelje, hogy a szankció megfelel‑e a 178/2002 rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében meghatározott arányosság elvének.

E tekintetben, amennyiben a szankciórendszer objektív felelősségi rendszer, ez a rendszer nem aránytalan az elérni kívánt célokhoz képest, amennyiben alkalmas arra, hogy az érintett személyeket valamely rendelet rendelkezéseinek tiszteletben tartására ösztönözze, és amennyiben az elérni kívánt célok olyan közérdeket képeznek, amely alkalmas arra, hogy igazolja ilyen rendszer bevezetését.

(vö. 36., 37., 42., 44. pont és a rendelkező rész 2. pontja)