Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Byla C‑443/13

Ute Reindl

prieš

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas sveikatos politikos srityje – Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 – I priedas – Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai – Salmonelės šviežioje paukštienoje – Platinimo etapu nustatytas mikrobiologinių kriterijų neatitikimas – Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį maisto verslo operatoriui, kuris veikia tik mažmeninės prekybos etapu, taikoma sankcija – Suderinamumas su Sąjungos teise – Sankcijos veiksmingumas, atgrasomumas ir proporcingumas“

Santrauka – 2014 m. lapkričio 13 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

1.        Žemės ūkis – Teisės aktų derinimas sveikatos politikos srityje – Šviežia paukštiena – Salmonelių ir kitų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolė – Pareiga atitikti maisto produktų mikrobiologinius kriterijus – Apimtis

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2160/2003, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1086/2011, II priedo E dalies 1 punktas; Komisijos reglamento Nr. 2073/2005, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1086/2011, 1 konstatuojamoji dalis ir I priedo I skyriaus 1.28 eilutė)

2.        Žemės ūkis – Teisės aktų derinimas sveikatos politikos srityje – Šviežia paukštiena – Salmonelių ir kitų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolė – Pareiga atitikti maisto produktų mikrobiologinius kriterijus – Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį maisto verslo operatoriui, kuris veikia tik mažmeninės prekybos etapu, taikoma sankcija –Leistinumas – Sąlyga – Sankcijos proporcingumas – Nacionalinio teismo atliekamas vertinimas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 178/2002 17 straipsnio 2 dalis; Komisijos reglamento Nr. 2073/2005, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1086/2011, I priedo I skyriaus 1.28 eilutė)

1.        Reglamento Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1086/2011, II priedo E dalies 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad šio reglamento I priede išvardytų naminių paukščių šviežia mėsa turi atitikti Reglamento Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1086/2011, I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutėje nurodytą mikrobiologinį kriterijų visais platinimo etapais, įskaitant mažmeninės prekybos etapą.

Nereikalaujant, kad šviežia paukštiena atitiktų minėtą mikrobiologinį kriterijų visais platinimo etapais, įskaitant mažmeninės prekybos etapą, būtų pakenkta vienam iš pagrindinių su maisto produktais susijusių teisės aktų tikslų, t. y. aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugo tikslui, nurodytam Reglamento Nr. 2073/2005 1 konstatuojamojoje dalyje, nes rinkai būtų pateikti maisto produktai, kuriuose būtų tiek mikroorganizmų, kad jie keltų neleistiną riziką žmonių sveikatai.

(žr. 28, 30 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Sąjungos teisė, ypač Reglamentas Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, ir Reglamentas Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų, iš dalies pakeistas Reglamentu Nr. 1086/2011, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją iš esmės nedraudžiamas nacionalinės teisės aktas, pagal kurį maisto verslo operatoriui, kuris veikia tik platinimo etapu, kad pateiktų maisto produktą rinkai, taikoma sankcija už Reglamento Nr. 2073/2005 I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutėje nurodyto mikrobiologinio kriterijaus nesilaikymą. Nacionalinis teismas turi įvertinti, ar sankcija atitinka Reglamento Nr. 178/2002 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą proporcingumo principą.

Šiuo aspektu, kai sankcijų sistema yra atsakomybės be kaltės sistema, tokia sistema savaime nėra neproporcinga siekiamiems tikslams, jeigu šia sistema siekiama skatinti nurodytus asmenis laikytis reglamento nuostatų ir jeigu siekiama bendrojo intereso tikslų, kuriais galima pateisinti tokios sistemos nustatymą.

(žr. 36, 37, 42, 44 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)