Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Cauza C‑443/13

Ute Reindl

împotriva

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(cerere de decizie preliminară formulată de
Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

„Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor în domeniul sănătății animale – Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 – Anexa I – Criterii microbiologice aplicabile produselor alimentare – Salmonela în carnea proaspătă de pasăre – Nerespectare a criteriilor microbiologice constatată în etapa distribuției – Reglementare națională care sancționează un operator din sectorul alimentar care intervine doar în etapa vânzării cu amănuntul – Conformitate cu dreptul Uniunii – Caracterul efectiv, disuasiv și proporțional al sancțiunii”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 noiembrie 2014

1.        Agricultură – Apropierea legislațiilor în domeniul sănătății animale – Carne proaspătă de pasăre – Controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară – Obligația de a respecta criterii microbiologice aplicabile produselor alimentare – Întindere

[Regulamentul nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, anexa II, partea E, punctul 1; Regulamentul nr. 2073/2005 al Comisiei, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, considerentul (1) și anexa I, capitolul 1, rândul 1.28]

2.        Agricultură – Apropierea legislațiilor în domeniul sănătății animale – Carne proaspătă de pasăre – Controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară – Obligația de a respecta criterii microbiologice aplicabile produselor alimentare – Reglementare națională care sancționează un operator din sectorul alimentar care intervine doar în etapa vânzării cu amănuntul – Admisibilitate – Condiție – Caracterul proporțional al sancțiunii – Apreciere de către instanța națională

[Regulamentul nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 17 alin. (2); Regulamentul nr. 2073/2005 al Comisiei, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, anexa I, capitolul 1, rândul 1.28]

1.        Punctul 1 din partea E din anexa II la Regulamentul nr. 2160/2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, trebuie interpretat în sensul că carnea proaspătă de pasăre care provine de la populațiile animale enumerate în anexa I la acest regulament trebuie să îndeplinească criteriul microbiologic menționat la rândul 1.28 din capitolul 1 din anexa I la Regulamentul nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, în toate stadiile de distribuție, inclusiv în cel al vânzării cu amănuntul.

Astfel, dacă nu ar impune respectarea, în ceea ce privește carnea proaspătă de pasăre, a respectivului criteriu microbiologic în toate stadiile distribuției, inclusiv în cel al vânzării cu amănuntul, unul dintre obiectivele fundamentale ale legislației alimentare, și anume obținerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane, la care face trimitere considerentul (1) al Regulamentului nr. 2073/2005, ar fi afectat, având în vedere că ar fi introduse pe piață produse alimentare care conțin microorganisme în cantități care prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană.

(a se vedea punctele 28 și 30 și dispozitiv 1)

2.        Dreptul Uniunii, în special Regulamentul nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare și Regulamentul nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, trebuie interpretat în sensul că nu se opune, în principiu, unei reglementări naționale care sancționează un operator din sectorul alimentar ale cărui activități se situează exclusiv în etapa distribuției pentru introducerea pe piață a unui produs alimentar ca urmare a nerespectării criteriului microbiologic menționat la rândul 1.28 din capitolul 1 din anexa I la Regulamentul nr. 2073/2005. Revine instanței naționale sarcina de a aprecia dacă sancțiunea corespunde principiului proporționalității menționat la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

În această privință, în cazul în care regimul de sancțiuni este un regim de răspundere obiectivă, un astfel de regim nu este, în sine, disproporționat în raport cu obiectivele urmărite atunci când acest regim este de natură să stimuleze persoanele în cauză să respecte dispozițiile unui regulament și când obiectivele urmărite prezintă un interes general care poate justifica instituirea unui asemenea regim.

(a se vedea punctele 36, 37, 42 și 44 și dispozitiv 2)