Language of document :

2013. február 19-én benyújtott kereset - Cadbury Holdings kontra OHIM - Société des produits Nestlé (négyosztatú csokoládészelet formája)

(T-112/13. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Egyesült Királyság) (képviselők: T. Mitcheson, P. Walsh és S. Dunstan ügyvédek,

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svájc)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a második fellebbezési tanács R 513/2011-2. sz. ügyben 2012. december 11-én hozott határozatát abban a részében, amelyben a fellebbezési tanács azt állapította meg, hogy a védjegy nem rendelkezik a 7. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti megkülönböztető képességgel; és

az OHIM-ot kötelezze a jelen kereseti kérelemmel kapcsolatos költségek, a beavatkozót pedig a felszólalási osztály és a fellebbezési tanács előtti eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a 30. osztályba tartozó árukra vonatkozó, egy négyosztatú csokoládé-szelet formáját ábrázoló térbeli védjegy - 2 632 529. sz. közösségi védjegybejelentés.

A közösségi védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes.

A törlés iránti kérelem indokolása: a törlési kérelem alapját a 207/2009 tanácsi rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja képezi, a rendelet 7. cikke (1) bekezdése b), c), d) pontjával és e) pontjának ii. alpontjával együttesen értelmezve.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a közösségi védjegyet törölte.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezte.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 52. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése, a rendelet 7. cikke (1) bekezdése b), c), d) pontjával és e) pontjának ii. alpontjával összefüggésben.

____________