Language of document :

Acțiune introdusă la 19 februarie 2013 - Cadbury Holdings/OAPI - Société des produits Nestlé (Forma unui baton de ciocolată cu patru segmente)

(Cauza T-112/13)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Regatul Unit) (reprezentanţi: T. Mitcheson, Barrister, P. Walsh şi S. Dunstan, Solicitors)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Elveţia)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei a doua de recurs în cauza R 513/2011-2 din 11 decembrie 2012, cu excepția părții în care camera de recurs a stabilit că marca este lipsită de caracter distinctiv în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) și

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată aferente acestei cereri și obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii desfășurate în fața diviziei de anulare și a camerei de recurs.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca tridimensională reprezentând forma unui baton de ciocolată cu patru segmente pentru bunurile din clasa 30 - cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 2 632 529

Titularul mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: reclamanta

Motivarea cererii de declarare a nulității: motivele cererii de declarare a nulității sunt cele prevăzute la articolul 52 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului

Decizia diviziei de anulare: declară nulitatea înregistrării mărcii comunitare

Decizia camerei de recurs: anulează decizia atacată

Motivele invocate: încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului

____________