Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO – Société des produits Nestlé (Tvar tabulky čokolády)

(Věc T-112/13)1

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Trojrozměrná ochranná známka – Tvar tabulky čokolády – Absolutní důvod pro zamítnutí – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Rozlišovací způsobilost získaná užíváním – Článek 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 52 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dříve Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Spojené království) (zástupci: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors, a D. Byrne, barrister)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švýcarsko) (zástupci: původně G. Vos, M. Bakker a J. van den Berg, advokátky, poté G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield a T. Reid, solicitors)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 11. prosince 2012 (věc R 513/2011-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Cadbury Holdings a Société des produits Nestlé.

Výrok

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 11. prosince 2012 (věc R 513/2011-2) se zrušuje.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Société des produits Nestlé SA ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 123, 27.4.2013.