Language of document :

Rettens dom af 15. december 2016 – Mondelez UK Holdings & Services mod EUIPO – Société des produits Nestlé (formen af en plade chokolade)

(Sag T-112/13) 1

(EU-varemærker – ugyldighedssag – tredimensionalt varemærke – formen af en plade chokolade – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – fornødent særpræg opnået ved brug – artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 52, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, tidligere Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Det forenede Kongerige) (ved T. Mitcheson, QC, solicitors P. Walsh, J. Blum og S. Dunstan, og barrister D. Byrne)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Schweiz) (først ved advokaterne G. Vos, M. Bakker og J. van den Berg, derefter ved G. Vos og S. Malynicz, QC, samt solicitors T. Scourfield og T. Reid)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 11. december 2012 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 513/2011-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Cadbury Holdings og Société des produits Nestlé

Konklusion

1)    Afgørelse truffet den 11. december 2012 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 513/2011-2) annulleres.

2)    EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Mondelez UK Holdings & Services Ltd afholdte omkostninger.

3)    Société des produits Nestlé SA bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 123 af 27.4.2013.