Language of document :

Üldkohtu 15. detsembri 2016. aasta otsus – Mondelez UK Holdings & Services versus EUIPO – Société des produits Nestlé (šokolaaditahvli kuju)

(kohtuasi T-112/13)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ruumiline kaubamärk – Šokolaaditahvli kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Kasutamise käigus omandatud eristusvõime – Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b ja lõige 3 – Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõiked 1 ja 2)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, varem Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Ühendkuningriik) (esindajad: T. Mitcheson, QC, solicitor P. Walsh, solicitor J. Blum, solicitor S. Dunstan ja barrister D. Byrne)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi amet (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveits) (esindajad: advokaadid G. Vos, M. Bakker ja J. van den Berg, hiljem G. Vos, QC, S. Malynicz, QC, solicitor T. Scourfield ja solicitor T. Reid)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 11. detsembri 2012. aasta otsuse (asi R 513/2011-2) peale, mis käsitleb Cadbury Holdings’i ja la Société des produits Nestlé vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) teise apellatsioonikoja 11. detsembri 2012. aasta otsus (asi R 513/2011-2).

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Mondelez UK Holdings & Services Ltd kohtukulud.

Jätta Société des produits Nestlé SA kohtukulud tema enda kanda.

____________

1     ELT C 123, 27.4.2013.