Language of document :

Presuda Općeg suda od 15. prosinca 2016. – Mondelez UK Holdings & Services protiv EUIPO-a Société des produits Nestlé (Oblik ploče čokolade)

(predmet T-112/13)1

(„Žig Europske unije – Postupak za proglašenje ništavosti – Trodimenzionalni žig – Oblik ploče čokolade – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Razlikovni karakter stečen uporabom – Članak 7. stavak 1. točka (b) i stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Članak 52. stavci 1. i 2. Uredbe br. 207/2009“)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, prije Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors i D. Byrne, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švicarska) (zastupnici: G. Vos, M. Bakker i J. van den Berg, odvjetnici, zatim G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield i T. Reid, solicitors)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. prosinca 2012. (predmet R 513/2011-2) koja se odnosi na postupak za proglašenje ništavosti između društava Cadbury Holdings i Société des produits Nestlé.

Izreka

Odluka drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 11. prosinca 2012. (predmet R 513/2011-2) poništava se.

EUIPO snosi vlastite troškove kao i troškove društva Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Društvo Société des produits Nestlé SA snosi vlastite troškove.

____________

1     SL C 123, 27. 4. 2013.