Language of document :

Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO Société des produits Nestlé (Šokolādes tāfelītes forma)

(lieta T-112/13) 1

Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Trīsdimensiju preču zīme – Šokolādes tāfelītes forma – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 3. punkts – Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. un 2. punkts

Tiesvedības valoda  angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, agrāk – Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors, un D. Byrne, barrister)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – A. Folliard-Monguiral)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveice) (pārstāvji – sākotnēji G. Vos, M. Bakker un J. van den Berg, advokāti, vēlāk – G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield un T. Reid, solicitors)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2012. gada 11. decembra lēmumu lietā R 513/2011-2 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Cadbury Holdings un Société des produits Nestlé

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas otrās padomes 2012. gada 11. decembra lēmumu lietā R 513/2011-2;

EUIPO sedz savus, kā arī atlīdzina Mondelez UK Holdings & Services Ltd tiesāšanās izdevumus;

Société des produits Nestlé SA sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1      OV C 123, 27.4.2013.