Language of document :

Arrest van het Gerecht van 15 december 2016 – Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Vorm van een chocoladereep)

(Zaak T-112/13)1

[„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Driedimensionaal mark – Vorm van een chocoladereep – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 52, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, voorheen Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors, en D. Byrne, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Zwitserland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk G. Vos, M. Bakker en J. van den Berg, advocaten, vervolgens G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield en T. Reid, solicitors)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 december 2012 (zaak R 513/2011-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Cadbury Holdings en Société des produits Nestlé

Dictum

De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 11 december 2012 (zaak R 513/2011-2) wordt vernietigd.

Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen alsook die van Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Société des produits Nestlé SA zal haar eigen kosten dragen.

____________

1     PB C 123 van 27.4.2013.