Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 - Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma unei tablete de ciocolată)

(Cauza T-112/13)1

[„Marcă a Uniunii europene – Procedură de declarare a nulității – Marcă tridimensională – Forma unei tablete de ciocolată – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Caracter distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 52 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 207/2009”]

Limba de procedură: engleză

Părțile

Reclamantă: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, fostă Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Regatul Unit) (reprezentanți: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors și D. Byrne, barrister)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Elveția) (reprezentanți: inițial G. Vos, M. Bakker și J. van den Berg, avocați, ulterior G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield și T. Reid, solicitors)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 11 decembrie 2012 (cauza R 513/2011-2) privind o procedură de declarare a nulității între Cadbury Holdings și Société des produits Nestlé

Dispozitivul

Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 11 decembrie 2012 (cauza R 513/2011-2).

EUIPO suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Société des produits Nestlé SA suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 123, 27.4.2013.