Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2016 – Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Oblika čokoladne tablice)

(Zadeva T-112/13)1

(Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Tridimenzionalna znamka – Oblika čokoladne tablice – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo – Člen 7(1)(b) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Člen 52(1) in (2) Uredbe št. 207/2009)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, nekdanja Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Združeno kraljestvo) (zastopniki: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors, in D. Byrne, barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Folliard Monguiral, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švica) (zastopniki: sprva G. Vos, M. Bakker in J. van den Berg, odvetniki, nato G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield in T. Reid, solicitors)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora pri EUIPO z dne 11. decembra 2012 (zadeva R 513/2011-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Cadbury Holdings in Société des produits Nestlé.

Izrek

Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 11. decembra 2012 (zadeva R 513/2011-2) se razveljavi.

EUIPO nosi svoje stroške in stroške družbe Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Družba Société des produits Nestlé SA nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 123, 27.4.2013.