Language of document :

Tribunalens dom av den 15 december 2016 – Mondelez UK Holdings & Services mot EUIPO – Société des produits Nestlé (Form av en chokladbit)

(Mål T-112/13)(1 )

(Unionsvarumärken – Ogiltighetsförfarande – Tredimensionellt varumärke – Form av en chokladbit – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning – Artikel 7.1 b och 7.3 i förordning nr 207/2009 – Artikel 52.1 oh 52.2 i förordning nr 207/2009. )

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Förenade kungariket) (ombud: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors och D. Byrne, barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Schweiz) (ombud: inledningsvis advokaterna G. Vos, M. Bakker och J. van den Berg, därefter G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield och T. Reid, solicitors)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 11 december 2012 (ärende R 513/2011-2) i ett ogiltighetsförfarande mellan Cadbury Holdings och Société des produits Nestlé.

Domslut

Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 11 december 2012 (ärende R 513/2011-2) ogiltigförklaras.

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Société des produits Nestlé ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1     EUT C 123, 27.4.2013.