Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 26 Μαΐου 2017 ο George Haswani κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 22 Μαρτίου 2017 στην υπόθεση T-231/15, Haswani κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση C-313/17 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: George Haswani (εκπρόσωπος: G. Karouni, δικηγόρος)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο:

–    να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Μαρτίου 2017 (υπόθεση T-231/15), ως προς τις σκέψεις του 39 έως 47, βάσει των οποίων κρίθηκε απαράδεκτο το αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως (ΚΕΠΠΑ) 2016/850 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση της αποφάσεως 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας1 , και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/840 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την εφαρμογή του κανονισμού (EE) 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία2 , και ως προς τα σημεία 1, 3, 4, 5 του διατακτικού της·

–    κατά συνέπεια, να διατάξει την απαλοιφή του ονόματος του George Haswani από τα παραρτήματα των ανωτέρω πράξεων·

–    στο πλαίσιο της εξουσίας του αναιρέσεως, να αναιρέσει την απόφαση 2015/18363 και τον εκτελεστικό κανονισμό 2015/18284 ·

–    στο πλαίσιο της εξουσίας του αναιρέσεως, να υποχρεώσει το Συμβούλιο να καταβάλει ποσόν ύψους 700 000 ευρώ προς αποκατάσταση κάθε είδους προξενηθείσας βλάβης·

–    να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ως προς το 4ο και το 5ο σημείο του διατακτικού της, και ως προς τις σκέψεις της 91 έως 93, καθόσον καταδικάζει τον George Haswani, πέραν των δικαστικών εξόδων που αφορούν τα δικά του αιτήματα, και στα δύο τρίτα των δικαστικών εξόδων του Συμβουλίου·

–    να καταδικάσει το Συμβούλιο στο σύνολο των δικαστικών εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 184, τέταρτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Ο πρώτος λόγος αντλείται από πλάνη περί το δίκαιο καθόσον, στις σκέψεις 39 έως 47 της αποφάσεώς του, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει απαράδεκτο, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του άρθρου 86, παράγραφος 4, του Κανονισμού του Διαδικασίας, το αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως 2016/850 και του εκτελεστικού κανονισμού 2016/840, που υπέβαλε ο G. Haswani με το δεύτερο υπόμνημά του περί προσαρμογής των αιτημάτων. Η εν λόγω πλάνη περί το δίκαιο είναι προφανέστατη στη σκέψη 45 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από πλάνη περί το δίκαιο καθόσον το Γενικό Δικαστήριο έκρινε, στις σκέψεις 39 έως 47 της αποφάσεώς του – και ειδικότερα στη σκέψη 47 – ότι σε περίπτωση μη τηρήσεως των απαιτήσεων του άρθρου 86, παράγραφος 4, του Κανονισμού του Διαδικασίας, μπορούσε να απορρίψει ως απαράδεκτα τα αιτήματα του υπομνήματος περί προσαρμογής των αιτημάτων, χωρίς καν να εξετάσει εάν απευθύνθηκε ή όχι στον προσφεύγοντα από τον Γραμματέα αίτημα τακτοποιήσεως.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από πλάνη περί το δίκαιο στις σκέψεις 39 έως 47 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, και ειδικότερα στη σκέψη 46, καθόσον το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο G. Haswani υπέβαλε με το υπόμνημά του περί προσαρμογής των αιτημάτων, πέραν των προσαρμοσμένων αιτημάτων καθεαυτών, και νέα παρουσίαση των προσαρμοσμένων αιτημάτων.

Τέταρτον, στο πλαίσιο της εξουσίας του, το Δικαστήριο δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει τον παράνομο χαρακτήρα της αποφάσεως και του εκτελεστικού κανονισμού του 2015 (2015/1836 και 2015/1828), βάσει των οποίων δεσμεύονται τα κεφάλαια και οι πόροι που ανήκουν σε σημαντικούς επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Συρία.

____________

1 ΕΕ 2016, L 141, σ. 125.

2 ΕΕ 2016, L 141, σ. 30.

3 ΕΕ 2015, L 266, σ. 75.

4 ΕΕ 2015, L 266, σ. 1.