Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-231/15. sz., Haswani kontra Tanács ügyben 2017. március 22-én hozott ítélete ellen George Haswani által 2017. május 26-án benyújtott fellebbezés

(C-313/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: George Haswani (képviselő: G. Karouni ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2017. március 22-i ítéletének (T-231/15. sz. ügy) 39–47. pontját, amelyek elfogadhatatlannak nyilvánítják a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 tanácsi határozat1 , valamint a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2016. május 27-i (EU) 2016/840 tanácsi végrehajtási rendelet2 megsemmisítése iránti kérelmet, valamint a rendelkező rész 1., 3., 4. és 5. pontját;

következésképpen rendelje el George Haswani nevének a fent említett jogi aktusokhoz kapcsolódó mellékletekből való törlését;

az ügy felidézésével semmisítse meg a 2015/1836 határozatot3 , valamint a 2015/1828 végrehajtási rendeletet4 ;

az ügy felidézésével kötelezze a Tanácsot az összes összetévesztett kár megtérítése címén 700 000 euró megfizetésére;

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 4. és 5. pontját, valamint 91–93. pontját, amennyiben az kötelezi George Haswanit a saját kérelmeivel összefüggő költségeken kívül a Tanács részéről felmerült költségek kétharmadának megtérítésére;

kötelezze a Tanácsot a Bíróság eljárási szabályzata 184. cikke (4) bekezdésének megfelelően az összes költség megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék ítéletének 39–47. pontjában az eljárási szabályzata 86. cikke (4) bekezdésében foglalt követelményekre tekintettel elfogadhatatlannak nyilvánította a G. Haswani által második kiigazítási beadványában előterjesztett, a 2016/850 határozat és a 2016/840 végrehajtási rendelet megsemmisítése iránti kérelmeket. Ez a téves jogalkalmazás különösen észlelhető a megtámadott ítélet 45. pontjában.

A második jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék ítéletének 39–47. pontjában – különösen a 47. pontban – úgy ítélte meg, hogy az eljárási szabályzata 86. cikkének (4) bekezdésében említett előírások elmulasztása esetén elfogadhatatlanként elutasíthatta a kiigazítási beadványban szereplő kérelmeket, anélkül hogy megvizsgálta volna, hogy a hivatalvezető a fellebbezőhöz intézett-e hiánypótlás iránti kérelmet.

A harmadik jogalap a megtámadott ítélet 39–47. pontjában, és különösen a 46. pontban téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy G. Haswani esetében a kiigazítási beadványában a kiigazított kérelmeken kívül a kiigazított jogalapokat is újra elő kell terjeszteni.

Negyedszer a Bíróságra ruházott áthelyezési jogkör keretében utóbbi csak a 2015-i határozat és végrehajtási rendelet (2015/1836 és 2015/1828) jogellenességét állapíthatja meg, amely jogi aktusok szerint a Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberekhez tartozó pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat be kell fagyasztani.

____________

1 HL 2016. L 141., 125. o.

2 HL 2016. L 141., 30. o.

3 HL 2015. L 266., 75. o.; helyesbítés: HL 2016. L 336., 42. o.

4 HL 2015. L 266., 1. o.