Language of document :

Recurs introdus la 26 mai 2017 de George Haswani împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 22 martie 2017 în cauza T-231/15, Haswani/Consiliul

(Cauza C-313/17 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: George Haswani (reprezentant: G. Karouni, avocat)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii Tribunalului din 22 martie 2017 (cauza T-231/15) în ceea ce privește punctele 39-47, care declară inadmisibilă cererea în anulare a Deciziei (PESC) 2016/850 a Consiliului din 27 mai 2016 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei1 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/840 al Consiliului din 27 mai 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria2 , și în ceea ce privește punctele dispozitivului nr.1, 3, 4 și 5;

în consecință, dispunerea eliminării numelui domnului George Haswani din anexele la actele sus-menționate;

evocând fondul, anularea Deciziei 2015/18363 și a Regulamentului de punere în aplicare 2015/18284 ;

evocând fondul, obligarea Consiliului la plata a 700 000 de euro cu titlu de daune-interese pentru repararea tuturor prejudiciilor;

anularea hotărârii atacate în ceea ce privește punctele dispozitivului nr. 4 și 5 și punctele 91-93, în măsura în care îl obligă pe domnul George Haswani să suporte, pe lângă cheltuielile de judecată aferente propriilor cereri, două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de Consiliu;

obligarea Consiliului la plata tuturor cheltuielilor de judecată, în conformitate cu articolul 184 al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură al Curții.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe o eroare de drept întrucât la punctele 39-47 din hotărâre, Tribunalul declară inadmisibile, în raport cu cerințele prevăzute la articolul 86 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, concluziile privind anularea Deciziei 2016/850 și a Regulamentului de punere în aplicare 2016/840, prezentate de domnul Haswani în cel de al doilea memoriu în adaptare. Această a doua eroare de drept este perceptibilă în mod special la punctul 45 din hotărârea atacată.

Al doilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept întrucât Tribunalul a considerat la punctele 39-47 din hotărâre – în mod special la punctul 47 – că în cazul omiterii cerințelor menționate la articolul 86 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, putea respinge ca inadmisibile concluziile din memoriul în adaptare, fără să mai examineze dacă grefierul îi adresase sau nu reclamantului o cerere de îndreptare a neregularităților.

Al treilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept la punctele 39-47 din hotărârea atacată, și în mod special la punctul 46, întrucât Tribunalul a considerat că era necesar ca domnul Haswani să includă în memoriul în adaptare, pe lângă concluziile adaptate, o nouă prezentare a motivelor adaptate.

În al patrulea rând, în cadrul puterii de evocare a fondului care îi este conferită, Curtea va putea doar să constate nelegalitatea deciziei și a Regulamentului de punere în aplicare din 2015 (2015/1836 și 2015/1828), potrivit cărora se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin oamenilor de afaceri importanți care acționează în Siria.

____________

1 JO 2016, L 141, p. 125.

2 JO 2016, L 141, p. 30.

3 JO 2016, L 266, p. 75.

4 JO 2016, L 266, p. 1.