Language of document :

Tužba podnesena 23. svibnja 2017. – Europska komisija protiv Rumunjske

(predmet C-301/17)

Jezik postupka: rumunjski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Nicolae i E. Sanfrutos Cano, agenti)

Tuženik: Rumunjska

Tužbeni zahtjev

utvrditi, u smislu članka 258. UFEU-a, da je Rumunjska, kad je riječ o 68 odlagališta otpada, zato što nije postupila u skladu s obvezom, propisanom člankom 7. točkom (g) i člankom 13., poduzimanja svih potrebnih mjera kako bi što prije zatvorila lokacije koje na temelju članka 8. nisu dobile dozvolu za nastavak rada, povrijedila obveze koje je dužna ispuniti na temelju članka 14. točke (b) u vezi s člankom 13. Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 29. travnja 1999. o odlagalištima otpada;

Rumunjskoj naložiti snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužba koju je Europska komisija podnijela protiv Rumunjske temelji se na povredi obveza koje je potonja dužna ispuniti na temelju članka 14. točke (b) u vezi s člankom 13. Direktive 1999/31/EZ, vezano uz 68 odlagališta kojima u smislu članka 8. nije izdana dozvola za nastavak rada i koja je slijedom toga trebalo zatvoriti u skladu s člankom 7. točkom (g) i člankom 13. Direktive.

Komisija tvrdi da se člankom 14. Direktive 1999/31/EZ uspostavlja prijelazni sustav odstupanja za odlagališta kojima je izdana dozvola, ili koja su već obavljala djelatnost u vrijeme prijenosa ove direktive u nacionalno zakonodavstvo, kako bi, najkasnije do 16. srpnja 2009., takva odlagališta udovoljavala novim zahtjevima u području okoliša predviđenim člankom 8. iste direktive. Na temelju članka 14. točke (b), nakon predstavljanja plana sanacije, nadležno tijelo donosi konačnu odluku o tome da li se na temelju predmetnog plana sanacije i ove direktive odlaganje smije nastaviti. Države članice poduzimaju potrebne mjere radi hitnog konačnog zatvaranja, u skladu s člankom 7. točkom (g) i člankom 13., odlagališta koja u skladu s člankom 8. nisu imala odobrenje za nastavak rada.

U smislu članka 13., čitavo odlagalište ili dio njega smije se smatrati konačno zatvorenim za daljnje odlaganje otpada nakon izvršenog konačnog pregleda odlagališta od strane nadležnog tijela, njegove procjene svih izviješća primljenih od operatera, te nakon obavješćivanja operatera o odluci o zatvaranju odlagališta.

Kad je riječ o 68 odlagališta otpada koja su specificirana u tužbi, Komisija tvrdi da joj Rumunjska nije dostavila podatke koji joj omogućuju provjeru da je, osim prestanka rada takvih odlagališta, postupak zatvaranja doista dovršen u skladu s zahtjevima koje propisuje Direktiva 1999/31/EZ. U tom pogledu, Komisija tvrdi da se Rumunjska, kako bi opravdala neispunjenje obveza koje proizlaze iz Direktive, ne može pozivati na potpuno unutarnje situacije, poput stečaja gospodarskih subjekata, sporova vezanih uz pravo vlasništva, činjenice da je upravni postupak u tijeku ili odgovornosti lokalnih tijela.

Rok za prijenos ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo protekao je 16. srpnja 2009.

____________