Language of document :

2017. május 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Románia

(C-301/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano meghatalmazottak)

Alperes: Románia

Kereseti kérelmek

A Bíróság az EUMSZ 258 cikk alapján állapítsa meg, hogy Románia, mivel 68 hulladéklerakó tekintetében nem felelt meg arra vonatkozó kötelezettségének, hogy megtegyen minden, ahhoz szükséges intézkedést, hogy azokat a lerakókat, amelyek a működés folytatásához szükséges engedélyt a 8. cikk szerint nem kapták meg, a 7. cikk g) pontjának és a 13. cikknek megfelelően a lehető legrövidebb időn belül lezárják, nem teljesítette a hulladéklerakókról szóló 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 13. cikkével összefüggésben értelmezett  14. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségeit;

A Bíróság Romániát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Bizottság Románia ellen indított keresetének tárgya az 1999/31/EK tanácsi irányelv 13. cikkével összefüggésben értelmezett 14. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségek elmulasztása 68 olyan hulladéklerakó tekintetében, amelyek nem kapták meg a 8. cikknek megfelelően a működés folytatásához szükséges engedélyt, és amelyeket ezt követően, az irányelv 7. cikkének g) pontja és 13. cikke értelmében le kellett volna zárni.

A Bizottság azt állítja, hogy az 1999/31/EK irányelv 14. cikke eltérést megengedő átmeneti rendszert ír elő az engedélyezett vagy az irányelv végrehajtása idején már működő lerakók tekintetében az ezen irányelv 8. cikkében előírt új környezetvédelmi követelményekben legkésőbb 2009. július 16-ig történő megfelelés céljából. A 14. cikk b) pontja értelmében a fejlesztési terv bemutatását követően az illetékes hatóság a bemutatott terv és ezen irányelv alapján végleges határozatot hoz arról, hogy a működés folytatható-e. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy azokat a lerakókat, amelyek a működés folytatásához szükséges engedélyt a 8. cikk szerint nem kapták meg, a 7. cikk g) pontjának és a 13. cikknek megfelelően a lehető legrövidebb időn belül lezárják.

A 13. cikk értelmében egy hulladéklerakót vagy annak egy részét azután lehet véglegesen lezártnak tekinteni, hogy az illetékes hatóság elvégezte az utolsó helyszíni ellenőrzést, értékelte mindazokat a jelentéseket, amelyeket az üzemeltető benyújtott, és az üzemeltető tudomására hozta a lezárásra vonatkozó jóváhagyását.

A kérelemmel érintett 68 lerakó tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy Románia nem szolgáltatott olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék a Bizottság számára annak vizsgálatát, hogy a működés beszüntetésén túl a lerakók lezárására vonatkozó eljárást ténylegesen az 1999/31/EK irányelv követelményeinek megfelelően folytatták le. Ezzel kapcsolatban a Bizottság azt állítja, hogy Románia nem hivatkozhat az irányelvből eredő kötelezettségei elmulasztásának igazolása céljából kizárólag belső jellegű helyzetre, mint amilyen a gazdasági szereplők fizetésképtelenné válása, tulajdonjogi jogviták, igazgatási eljárások folytatása vagy a helyi hatóságok felelőssége.

Az irányelv belső jogba történő átültetésének határideje 2009. július 16-án lejárt.

____________