Language of document :

Recurs introdus la 6 iunie 2017 de Republica Elenă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 30 martie 2017 în cauza T-112/15, Republica Elenă/Comisia Europeană

(Cauza C-341/17 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Republica Elenă (reprezentanți: G. Kanellopoulos, Α. Vasilopoulou și Ε. Leftheriotou, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții admiterea recursului, anularea hotărârii atacate a Tribunalului din 30 martie 2017 în cauza T-112/15, în măsura în care prin aceasta este respinsă acțiunea sa, admiterea acțiunii Republicii Elene din 2 martie 2015, anularea Deciziei de punere în aplicare 2014/950/UE a Comisiei din 19 decembrie 2014 în măsura în care exclude de la finanțarea de către Uniunea Europeană anumite cheltuieli efectuate în domeniul ajutoarelor pe suprafață în cadrul anului de cerere 2008, în valoare de: (a) 10 % din valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru ajutoarele pentru pășuni, (b) 5 % din valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru ajutoarele conexe complementare și (c) 5 % din valoarea totală a cheltuielilor efectuate în domeniul dezvoltării rurale, și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă șase motive.

A. În ceea ce privește partea din hotărârea atacată consacrată primului motiv al acțiunii referitor la corecția financiară de 10% în privința ajutoarelor pe suprafață pentru pășuni (punctele 23-106 din hotărârea atacată) sunt invocate trei motive în susținerea recursului.

Primul motiv de recurs este întemeiat pe interpretarea și pe aplicarea eronată a articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 prin care se stabilește definiția pășunii, pe interpretarea și pe aplicarea eronată a articolului 296 TFUE și pe motivarea insuficientă și inadecvată a hotărârii atacate.

Al doilea motiv de recurs este întemeiat pe interpretarea și pe aplicarea eronată a articolului 296 TFUE, altfel spus pe o motivare insuficientă a aprecierii cuprinse în hotărârea atacată, potrivit căreia trebuie respinse criticile Republicii Elene referitoare la legalitatea motivelor deciziei Comisiei.

În plus, prin al treilea motiv, Republica Elenă susține că hotărârea atacată a fost pronunțată cu încălcarea principiului proporționalității, potrivit unei interpretări și unei aplicări eronate a articolului 296 TFUE, și se întemeiază pe o motivare insuficientă.

B. În ceea ce privește partea din hotărârea atacată consacrată celui de al doilea motiv al acțiunii referitor la corecția financiară de 5 % privind ajutoarele conexe pe suprafață complementare (punctele 107-137 din hotărârea atacată), sunt invocate două motive în susținerea recursului. Primul (al patrulea motiv de recurs) se întemeiază pe interpretarea și pe aplicarea eronată a articolului 31 din Regulamentul nr. 1290/2005 și a articolului 11 din Regulamentul nr. 885/2006, pe o motivare eronată, altfel spus insuficientă și contradictorie a hotărârii atacate; prin al doilea motiv, Republica Elenă susține că aprecierea cuprinsă în această privință în hotărârea atacată este afectată de o eroare de aplicare a principiului proporționalității combinată cu interpretarea și cu aplicarea eronată a articolului 296 TFUE, precum și de o motivare insuficientă și contradictorie.

C. În sfârșit, în ceea ce privește partea din hotărârea atacată consacrată celui de al treilea motiv al acțiunii referitor la corecția financiară de 5 % privind ajutoarele pentru dezvoltare rurală (punctele 138-168 din hotărârea atacată), Republica Elenă susține (al șaselea motiv de recurs) că, în hotărârea atacată, Tribunalul a respins în parte cererea Republicii Elene fără cea mai mică motivare.

____________