Language of document :

Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 6. junija 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 30. marca 2017 v zadevi T-112/15, Helenska republika/Komisija

(Zadeva C-341/17 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Helenska republika (zastopniki: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou, agenti)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo Splošnega sodišča z dne 30. marca 2017 v zadevi T-112/15 v delu, v katerem je bila njena tožba zavrnjena, razveljavi, tožbi, ki jo je Helenska republika vložila 2. marca 2015, ugodi, sklep Evropske komisije 2014/950/ΕU z dne 19. decembra 2014 v delu, v katerem so bili z njim iz financiranja Evropske unije izključeni odhodki, ki jih je Helenska republika v letu zahtevka 2008 imela iz naslova pomoči na površino, ki ustrezajo: a) 10% skupnega zneska odhodkov za pomoči glede pašnikov; b) 5% skupnega zneska odhodkov za dodatne vezane pomoči in c) 5 % skupnega zneska odhodkov za razvoj podeželja, razveljavi in Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja 6 pritožbenih razlogov:

V zvezi z delom izpodbijane sodbe, na katerega se nanaša prvi tožbeni razlog glede 10-odstotnega finančnega popravka v zvezi s pomočmi na površino, ki se uporabljajo kot pašniki (točke od 23 do 106 izpodbijane sodbe), so navedeni trije pritožbeni razlogi.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 glede opredelitve pašnika, napačno razlago in uporabo člena  296 PDEU ter na pomanjkljivo in neustrezno obrazložitev izpodbijane sodbe.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo člena 296 PDEU in/ali pomanjkljivo obrazložitev izpodbijane sodbe v delu, v katerem so bili z njo zavrnjeni očitki Helenske republike glede zakonitosti obrazložitve sklepa Komisije.

Nadalje, pritožnica v okviru tretjega dela pritožbenega razloga trdi, da je bila izpodbijana sodba sprejeta ob kršitvi načela sorazmernosti, napačni razlagi in uporabi člena 296 PDEU ter s pomanjkljivo obrazložitvijo.

V zvezi z delom izpodbijane sodbe, na katerega se nanaša drugi tožbeni razlog glede 5-odstotnega finančnega popravka v zvezi z dodatnimi vezanimi pomočmi na površino (točke od 107 do 137 izpodbijane sodbe), sta navedena dva pritožbena razloga. Prvi (četrti pritožbeni razlog) se nanaša na napačno razlago in uporabo člena 31 Uredbe št. 1290/2005 in člena 11 Uredbe št. 885/2006, na pomanjkljivo in/ali neustrezno ter nasprotujočo si obrazložitev izpodbijane sodbe, z drugim razlogom pa se zatrjuje, da odločitev, vsebovana v izpodbijani sodbi, temelji na napačni uporabi načela sorazmernosti v povezavi z napačno razlago in uporabo člena 296 PDEU ter nezadostno in nasprotujočo si obrazložitvijo.

Nazadnje, v zvezi z delom izpodbijane sodbe, na katerega se nanaša tretji tožbeni razlog glede 5-odstotnega finančnega popravka v zvezi s pomočmi za razvoj podeželja (točke od 138 do 168 izpodbijane sodbe), se navaja (šesti pritožbeni razlog), da je bila izpodbijana sodba v delu, v katerem je bil predlog Helenske republike z njo delno zavrnjen, sprejeta brez kakršne koli obrazložitve.

____________