Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 31. maijā iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret Ivan Gavanozov

(lieta C-324/17)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Lietas dalībnieks pamatlietā

Ivan Gavanozov

Prejudiciālie jautājumi

Vai valsts tiesības un valsts judikatūra ir saderīgas ar Direktīvas 2014/41/ES 1 par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās 14. pantu, ja atbilstoši tām Eiropas izmeklēšanas rīkojuma, kas attiecas uz kratīšanas veikšanu dzīvoklī un uzņēmuma telpās, kā arī aresta uzlikšanu konkrētiem priekšmetiem, vai attiecīgi atļauju nopratināt liecinieku, izdošanas materiālos iemeslus nevar apstrīdēt nedz tieši pārsūdzot tiesas nolēmumu, nedz ceļot atsevišķu prasību par zaudējumu atlīdzību?

Vai ar direktīvas 14. panta 2. punktu attiecīgajai personai tiek tieši piešķirtas tiesības apstrīdēt tiesas nolēmumu par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, lai gan valsts tiesībās šāda procesuāla iespēja nav paredzēta?

Vai, ņemot vērā direktīvas 14. panta 2. punktu, to lasot kopā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 1. panta 4. punktu, persona, kurai celta apsūdzība, ir attiecīgā persona direktīvas 14. panta 4. punkta izpratnē, ja pierādījumu iegūšanas pasākumi ir vērsti pret kādu trešo personu?

Vai persona, kura apdzīvo vai lieto telpas, kurās jāveic kratīšana un aresta uzlikšana mantai, vai attiecīgi persona, kura jānopratina kā liecinieks, ir attiecīgā persona direktīvas 14. panta 4. punkta, to lasot kopā ar 2. punktu, izpratnē?

____________

1     OV 2014, L 130, 1. lpp.