Language of document :

A Törvényszék (első kibővített tanács) T-117/15. sz., Észt Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2017. március 24-én hozott ítélete ellen az Észt Köztársaság által 2017. június 5-én benyújtott fellebbezés

(C-334/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: észt

Felek

Fellebbező: Észt Köztársaság (képviselő: N. Grünberg)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Lett Köztársaság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-117/15. sz. ügyben 2017. március 24-én hozott ítéletét, amennyiben az az Észt Köztársaság 2015. március 4-i keresetét mint elfogadhatatlant elutasította;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé az Észtország 2015. március 4-i keresetében foglalt kérelmek elbírálása céljából;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék megsértette az uniós jogot, amennyiben megállapította, hogy a Pimix ítéletet1 , a Cseh Köztársaság kontra Bizottság ítéletet2 és a Lett Köztársaság kontra Bizottság ítéletet3 nem lehet az ítélkezési gyakorlat értelmében új és lényeges ténynek tekinteni, és ezért mint elfogadhatatlan keresetet elutasította az Észt Köztársaság 2015. március 4-i keresetét, amely az Európai Bizottság 2014. december 22-i levelében foglalt határozat (Ares[2014]4324235) megsemmisítésére irányult.

Másodszor a Törvényszék a 2017. március 24-i ítélet 13. és 84. pontjában a 60/2004 rendelet4 esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjában való észt nyelvű közzététel dátumaként a helyes 2005. július 4-e helyett tévesen 2004. július 4-ét jelölte meg. Ennélfogva pontatlan tényeken alapul a Törvényszék megállapítása, amely azon lehetőségre vonatkozik, hogy a gazdasági szereplőktől kizárólag a nemzeti jog alapján be lehetett szedni a piacról ki nem vont cukortöbbletek utáni díjat.

Harmadszor a Törvényszék megsértette az indokolási kötelezettséget. Így különösen nem tért ki a 2004. május 1-jei állapot szerinti cukortöbbletekre vonatkozó bejelentési kötelezettségre. Ezért nem világos a Törvényszék arra vonatkozó megállapítása, hogy a 60/2004 rendelet esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjában való észt nyelvű, megfelelő időben történő közzététel elmaradása nem gátolta az Észt Köztársaságot abban, hogy a nemzeti jogát alkalmazza annak érdekében, hogy a gazdasági szereplőktől beszedje a piacról ki nem vont cukortöbbletek utáni díjat.

____________

1     Pimix ítélet, C-146/11, EU:C:2012:450.

2     Cseh Köztársaság kontra Bizottság ítélet, T-248/07, EU:T:2012:170.

3     Lett Köztársaság kontra Bizottság, T-262/07; EU:T:2012:171.

4     A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2004. január 14-i 60/2004/EK rendelet (HL 2004. L 9., 8. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 42. kötet, 125. o.).