Language of document :

2017 m. birželio 5 d. Estijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. kovo 24 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-117/15 Estijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-334/17 P)

Proceso kalba: estų

Šalys

Apeliantė: Estijos Respublika, atstovaujama N. Grünberg

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Latvijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo

panaikinti 2017 m. kovo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-117/15, kiek juo 2015 m. kovo 4 d. Estijos Respublikos ieškinys atmestas kaip nepriimtinas,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl 2015 m. kovo 4 d. Estijos ieškinyje pateiktų reikalavimų,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas pažeidė Sąjungos teisę konstatavęs, kad sprendimai Pimix1 , Čekijos Respublika / Komisija2 ir Latvijos Respublika / Komisija3 negali būti laikomi naujomis ir esminėmis aplinkybėmis, kaip jos suprantamos pagal jurisprudenciją, ir dėl to atmetė 2015 m. kovo 4 d. Estijos Respublikos ieškinį dėl 2014 m. gruodžio 22 d. Komisijos rašte esančio sprendimo (Ares[2014]4324235) panaikinimo.

Antra, Bendrasis Teismas 2017 m. kovo 24 d. sprendimo 13 ir 84 punktuose nurodė klaidingą Reglamento Nr. 60/20044 paskelbimo estų kalba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje datą – 2004 m. liepos 4 d., o ne 2005 m. liepos 4 d. Todėl Bendrojo Teismo teiginiai dėl galimybės iš ūkio subjektų rinkti mokestį už iš rinkos nepašalintus perviršinio cukraus kiekius remiantis vien nacionaline teise grindžiami klaidingais faktais.

Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė pareigą motyvuoti. Visų pirma jis neatsižvelgė į pareigą deklaruoti cukraus perteklių, esantį 2004 m. gegužės 1 d. Todėl Bendrojo Teismo teiginys, jog tai, kad Reglamentas Nr. 60/2004 laiku nepaskelbtas estų kalba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Estijos Respublikai nekliudė remtis vien nacionaline teise ir rinkti iš ūkio subjektų mokestį už iš rinkos nepašalintus perviršinio cukraus kiekius, yra neįtikinamas.

____________

1     Sprendimas Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2     Sprendimas Čekijos Respublika / Komisija, T-248/07, EU:T:2012:170.

3     Sprendimas Latvijos Respublika / Komisija, T-262/07; EU:T:2012:171.

4     2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 60/2004 dėl cukraus sektoriui skirtų pereinamojo laikotarpio priemonių, kurios turi būti patvirtintos dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo (OL L 9, 2004, p. 8; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 42 t., p. 125).