Language of document :

Pritožba, ki jo je Republika Estonija vložila 5. junija 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 24. marca 2017 v zadevi T-117/15, Republika Estonija/Evropska komisija

(Zadeva C-334/17 P)

Jezik postopka: estonščina

Stranke

Pritožnica: Republika Estonija (zastopnica: N. Grünberg)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Republika Latvija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 24. marca 2017 v zadevi T-117/15 razveljavi v delu, v katerem je bila tožba Republike Estonije z dne 4. marca 2015, zavržena kot nedopustna;

glede odločitve o predlogih, navedenih v tožbi Estonije z dne 4. marca 2015, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Splošno sodišče je kršilo pravo Unije, ker je ugotovilo, da sodb Pimix1 , Češka republika/Komisija2 in Republika Latvija/Komisija3 ni mogoče šteti za nove in bistvene okoliščine v smislu sodne prakse, ter je zato tožbo Republike Estonije z dne 4. marca 2015 za razglasitev ničnosti odločitve, vsebovane v dopisu Evropske komisije z dne 22. decembra 2014 (Ares[2014]4324235), kot nedopustno zavrglo.

2.    Drugič, Splošno sodišče je v točkah 13 in 84 sodbe z dne 24. marca 2017 kot datum objave Uredbe št. 60/20044 v estonščini v Uradnem listu Evropske unije napačno navedlo 4. julij 2004, namesto pravilno 4. julij 2005. S tem naj bi ugotovitev Splošnega sodišča glede možnosti, da se dajatve za neizločene presežne količine sladkorja od gospodarskih subjektov pobirajo izključno na podlagi nacionalnega prava, temeljila na napačnih dejstvih.

3.    Tretjič, Splošno sodišče je kršilo obveznost obrazložitve. Zlasti naj ne bi obravnavalo dolžnosti prijave presežnih količin sladkorja na dan 1. maj 2004. Zato ni mogoče razumeti ugotovitve Splošnega sodišča, da naj opustitev pravočasne objave Uredbe št. 60/2004 v estonščini v Uradnem listu Evropske unije Republiki Estoniji ne bi preprečevala opreti se na nacionalno pravo, da bi od gospodarskih subjektov pobrala dajatev za neizločene presežne količine sladkorja.

____________

1 Sodba Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2 Sodba Češka republika/Komisija, T-248/07, EU:T:2012:170.

3 Sodba Republika Latvija/Komisija, T-262/07; EU:T:2012:171.

4 Uredba Komisije (ES) št. 60/2004 z dne 14. januarja 2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 42, str. 125).