Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus (Estonsko) dne 2. června 2017 – Starman Aktsiaselts v. Tarbijakaitseamet

(Věc C-332/17)

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Riigikohus

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Starman Aktsiaselts

Žalovaný: Tarbijakaitseamet

Předběžné otázky

Musí být článek 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU1 ze dne 25. října 2011 vykládán v tom smyslu, že poskytovatel může poskytnout telefonní číslo, pro které platí vyšší sazba než je běžná [základní] sazba, pokud poskytovatel spotřebitelům srozumitelně poskytne jako telefonní linku vyhrazenou pro záležitosti týkající se uzavřených smluv kromě telefonního čísla za vyšší sazbu i snadno dostupné číslo pevné telefonní linky za běžnou [základní] sazbu?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Vylučuje článek 21 směrnice 2011/83/EU, aby byl spotřebitel, který využívá na základě své svobodné vůle telefonní číslo za vyšší sazbu za účelem vyřízení záležitostí týkajících se uzavřených smluv, ačkoli poskytovatel poskytl i srozumitelně a snadno dostupnou pevnou telefonní linku za běžnou [základní] sazbu, povinen zaplatit za navázání kontaktu s poskytovatelem vyšší sazbu?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Zavazuje omezení uvedené v článku 21 směrnice 2011/83 poskytovatele, aby spolu s číslem zkrácené volby všude poukazoval i na číslo pevné telefonní linky za běžnou [základní] sazbu a na informace ohledně cenových rozdílů?

____________

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. 2011, L 304, s. 64).