Language of document :

2017 m. birželio 2 d. Riigikohus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Starman Aktsiaselts / Tarbijakaitseamet

(Byla C-332/17)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Riigikohus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Starman Aktsiaselts 

Atsakovė: Tarbijakaitseamet

Prejudiciniai klausimai

Ar 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES1 21 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad paslaugų teikėjas gali sudaryti galimybę naudotis telefono numeriu, kuriam taikoma didesnė už standartinę kaina, jeigu paslaugos teikėjas tam, kad vartotojai galėtų susisiekti telefonu dėl sudarytos sutarties, be numerio, kuriam taikoma didesnė kaina, aiškiai ir lengvai prieinamu būdu siūlo naudotis ir fiksuotojo ryšio numeriu už standartinę kainą?

Jeigu į pirmąjį klausimą bus atsakyta teigiamai: ar Direktyvos 2011/83/ES 21 straipsnis užkerta kelią tam, kad vartotojas, kuris, norėdamas susisiekti dėl sudarytos sutarties, laisva valia naudojasi telefono numeriu už didesnę kainą, nors paslaugos teikėjas aiškiai ir lengvai prieinamu būdu sudarė sąlygas naudotis telefono numeriu už standartinę kainą, būtų įpareigotas už susisiekimą su paslaugos teikėju sumokėti didesnę kainą?

Jeigu į pirmąjį klausimą bus atsakyta teigiamai: ar Direktyvos 2011/83 21 straipsnis įpareigoja paslaugos teikėją kartu su trumpuoju telefono numeriu visur taip pat nurodyti fiksuotojo telefono ryšio numerį, kuriam taikoma standartinė kaina, ir informaciją apie kainų skirtumus?

____________

1     2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011, p. 64).