Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 2 iunie 2017 – Starman Aktsiaselts/Tarbijakaitseamet

(Cauza C-332/17)

Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Riigikohus

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Starman Aktsiaselts

Pârâtă: Tarbijakaitseamet

Întrebările preliminare

Articolul 21 din Directiva 2011/83/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 trebuie interpretat în sensul că un furnizor poate pune la dispoziție un număr de telefon pentru care se aplică un tarif mai ridicat decât tariful normal atunci când, în legătură cu un contract încheiat, propune consumatorului în mod inteligibil și ușor accesibil, pe lângă numărul de apel la tarif mai ridicat, și un număr în rețeaua fixă la tarif normal?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ: articolul 21 din Directiva 2011/83/UE se opune ca un consumator care utilizează în mod voluntar un număr de apel la un tarif mai ridicat pentru a contacta furnizorul în legătură cu un contract încheiat, deși furnizorul a comunicat în mod inteligibil și ușor accesibil un număr de apel la tarif normal, să fie obligat să plătească tariful mai ridicat pentru contactarea furnizorului?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ: limitarea din articolul 21 din Directiva 2011/83 obligă furnizorul ca, pe lângă numărul cu apelare rapidă, să comunice peste tot numărul cu tarif normal din rețeaua fixă și informațiile privind diferențele de preț?

____________

1     Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2011, L 304, p. 64)