Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus (Estonija), 2. junija 2017 – Starman Aktsiaselts/Tarbijakaitseamet

(Zadeva C-332/17)

Jezik postopka:estonščina

Predložitveno sodišče

Riigikohus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Starman Aktsiaselts

Tožena stranka: Tarbijakaitseamet

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 21 Direktive 2011/83/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 razlagati tako, da lahko operater da na voljo klicno številko, za katero velja višja cena od običajne, če potrošnikom za vzpostavitev stika v zvezi s sklenjeno pogodbo poleg te klicne številke na razumljiv in lahko dostopen način ponudi tudi klicno številko v fiksnem omrežju, za katero velja običajna cena?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: Ali člen 21 Direktive 2011/83/EU izključuje to, da mora potrošnik, ki zato, da bi v zvezi s sklenjeno pogodbo vzpostavil stik z operaterjem, prostovoljno uporabi klicno številko, za katero velja višja cena, čeprav je operater na razumljiv in lahko dostopen način dal na voljo klicno številko, za katero velja običajna cena, za vzpostavitev stika z operaterjem plačati višjo ceno?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: Ali omejitev iz člena 21 Direktive 2011/83 nalaga operaterju, da ob navedbi številke skrajšanega izbiranja povsod opozarja tudi na klicno številko v fiksnem omrežju, za katero velja običajna cena, in na razliko v cenah?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta. (UL 2011, L 304, str. 64).