Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 29. maj 2017 – Geocycle Bulgaria EOOD mod Direktor na direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Sag C-314/17)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Varhoven administrativen sad

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Geocycle Bulgaria EOOD

Sagsøgt: Direktor na direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Præjudicielt spørgsmål

Foreligger der en overtrædelse af principperne om afgiftsneutralitet og om effektiviteten af det fælles merværdiafgiftssystem i henhold til bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, såfremt en og samme levering i et tilfælde som det i hovedsagen omhandlede pålægges moms to gange, dels efter de almindelige regler, idet leverandøren anfører momsen på salgsfakturaen, dels idet den opkræves af erhververen ved en berigtiget afgiftsangivelse efter ordningen om omvendt betalingspligt, hvorved der i praksis nægtes ret til fradrag af indgående moms og den nationale lovgivning ikke hjemler nogen mulighed for at berigtige den moms, der er anført på leverandørens faktura, efter afslutning af afgiftskontrollen?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.